Kttrq dignld futbl koring!

:
Kttrq dignld futbl koring!
:
30.05.2014
:
1120

 http://img.uz/d/2014/05/5388413bee49c.png

Kttrq dignld futbl koring


KSIYASID ISHTIRK ETISH SHRTLRI 

 

1. KSIYANING NMLNISHI:

Kttrq dignld futbl koring.

2. KSIYA OTKZILDIGN HUDUDLR:

2.1. ksiya mzkur ksiyani otkzish qidlri (kyinchlik Qidlr)g muvfiq hld quyidgi: Tshknt, ndijn, Bur, Qrshi, Nviy, Nmngn, Nukus, Smrqnd, Frgn, Urgnch shhrlri hududlrid otkzildi.

2.2. Mzkur Qidlrd ksiyani otkzish trtibi, shrtlri, mnzili v muddtlri blgilndi. ksiyaning tottib qoyilishi yoki muddtidn ldin tugtilishi hllrid ksiya tshkiltchisi bu hqd mmviy trzd br brishi krk.

3. KSIYAD ISHTIRK ETUVCHI DOKNLR/KSIYA ISHTIRKCHILRINI ROYTG LISH JYLRI:

3.1. ksiya quyidgi mnzillr boyich jylshgn mishiy v elktr tnik doknlri hududlrid otkzildi:

1) Tshknt sh.:

- Fleshka SM (sbiq Mlik fbriksi)/ LG Electronics srvis mrkzi (18-snli dokn);

- bu Siy SM/ S9-snli dokn.

2) ndijn sh.:

- Mshrb k., 26B, LG Electronics dokni, moljl: tnnis krti;

- Milliy tiklnish k., 26, Indesit dokni, moljl: Bt uyi qrshisid;

- mir Tmur k., 25, LGmetro dokni, moljl: t/y vkzli qrshisid.

3) Bur sh.:

- vzi nv k., 21, LG IKEYA dokni;

- Ibn Sin k., 34, LG Electronics firm dokni;

- Mustqillik k., 6, LG Electronics firm dokni, moljl: Edm dokni;

- Dilkush bzri, mishiy tnik svd rstlri.

4) Qrshi sh.:

- Qrluqbd k., 17, LG firm dokni, moljl: Mir elktrniki;

- Qrluqbd k., Panasonic dokni, moljl: yangi bzr.

5) Nviy sh.:

- lqlr Dostligi k., 50, Guliston dokni;

- Glbshh k., 127, LG dokni, moljl: buyum bzri;

- Glbshh k., Gulobod dokni.

6) Nmngn sh.:

- Nviy k., 31, Isfrn suprmrkti, moljl: sbiq SUM;

- Nviy k., 76, LG dokni, rintir: t/y vkzli yonid.

7) Nukus sh.:

- Plunyazv k., 14, LG firm dokni, moljl: RZ yonid;

- Turkutskya k., Tlsputnik dokni, moljl: mrkziy bzr.

8) Smrqnd sh.:

- Mirz Ulugbk k., 9, LG Electronics dokni, moljl: shhr pcht idrsi;

- Buyuk Ipk Yoli k., 28, TADA dokni, moljl: LG srvis mrkzi;

- Pchtvya k., 32, LGSamarkand dokni, moljl: sbiq GUM svd mrkzi.

9) Frgn sh.:

- Syilgh, 42, LGtlnt dokni, moljl: Emirates kfsi;

- Mrgiln sh., Mustqillik k., 501, LGVersal dokni, moljl: shhr hkimiyati.

10) Urgnch sh., mir Tmur k., 145, LG dokni, moljl: Gurlnskiy prspkti.

4. KSIYANI OTKZISH MUDDTLRI:

4.1. ksiya 2014 yilning 20 myidn 30 iyunigch otkzildi.

5. KSIYAD ISHTIRK ETUVCHI MHSULTLR:

ksiyad LG Electronics tlvizrlrining quyidgi mdllri ishtirk etdi:

 

84LA970V

47LN540V

65LA965V

65LA970V

42LA860V

55LA965V

60LA741V

42LA691V

55LB730V

55EA880V

42LA690V

55LB673V

55LA960V

42LA662V

55LB631V

55LA860V

42LA660V

49LB620V

55LA741V

42LA645V

49LB552V

50LA620V

42LA644V

47LB730V

50LN540V

42LA621V

47LB673V

47LA960V

42LA620V

47LB652V

47LA880V

42LA615V

47LB580V

47LA860V

42LN570V

47LB561V

47LA741V

42LN540V

42LB673V

47LA690V

42LN5130

42LB652V

47LA691V

39LN540V

42LB620V

47LA690V

32LA660V

42LB580V

47LA667V

32LA620V

42LB561V

47LA662V

32LA615V

42LB552V

47LA660V

32LN570V

39LB570V

47LA644V

32LN541U

32LB652V

47LA621V

32LN5130

32LB570V

47LA620V

55EA970V

32LB565V

47LA615V

84LA980V

32LB551U

32LB552U

 

6. KSIYA ISHTIRKCHILRI:

6.1. ksiyad ksiya tshkiltchilri, ulrning yaqin qrindshlri, shuningdk, LG Electronics kmpniyasi tniksini stuvchi doknlr dimlri v ulrning qrindshlri, LG Electronics kmpniyasi dilrlri v vkillri hmd ulrning qrindshlri, shuningdk, ulgurji ridrlrdn tshqri, Ozbkistn Rspubliksining 18 yoshg tolgn bshq brch fuqrlri ishtirk etishlri mumkin. ksiyad ishtirk etyotgn mhsultdn 2 dndn rtiq rid qilgn shslr ulgurji ridrlr hisblndi. 18 yoshg tolmgn shslrg yutuqlr brilmydi.

6.2. ksiyad ishtirk etish ksiya ishtirkchilrining mzkur Qidlrg toliq rziliklrini ngltdi.

6.3. ksiyad ishtirk etib, yutuq lishni istvchi shslr mzkur Qidlrd blgilngn ksiyad ishtirk etish, uning otkzilish trtibi, mnzili v muddtlri biln bgliq brch hrktlrni bjrishlri lzim.

6.4. ksiya Ishtirkchilri tmnidn ksiya otkzishning mzkur Qidlrig riya qilinmgn tqdird ulrg yutuqlr brilmydi. Tshkiltchi yoki uning vkillri tmnidn yutuq qiymtining pullik ekvivlntini tolb brish, yutuqni qytrish yoki lmshtirib brish mlg shirilmydi.

6.5. ksiya Ishtirkchisi yutuqni lish uchun ksiya otkzilish muddti dvmid undn tlb qilindign brch hrktlrni mzkur Qidlrg ms hld mlg shirishi krk. ksiyani otkzish shrti (shrtlri)g riya qilmslik Ishtirkchining ksiyad qtnshishdn v yutuqdn vz kchishini ngltdi.

6.6. ksiyani tottib qoyish yoki muddtidn ldin tugtish hllri ksiya Tshkiltchisini yoki uning vkillrini ishtirkchig ksiyani tottib qoyish yoki muddtidn ldin tugtish hqidgi br klgn snd yutib lingn yutuqni tpshirish yoki tqdim etish zrurtidn ls etmydi.

6.7. Tshkiltchi ksiyani otkzishni, shu jumldn, yutuqni tpshirish yoki tqdim etish, shuningdk, mzkur Qidlrd blgilngn mnzild, trtibd v muddtd ksiyad ishtirk etish uchun shrtnm tuzgn ksiya Ishtirkchilrig nisbtn bshq lzim bolgn hrktlrni mlg shirdi.

6.8. ksiya Tshkiltchisi v uning Ishtirkchisi ortsidgi shrtnm Qidlrd blgilngn tlblrg jvb brdign shsning ksiyad ishtirk etish uchun zrur bolgn brch hrktlrni nvbti biln mlg shirishi biln tuzildi.

7. KSIYA ISHTIRKCHISIG YLNISH UCHUN QUYIDGILRNI MLG SHIRISH ZRUR:

7.1. ksiyad ishtirk etuvchi doknlrdn ksiyad ishtirk etuvchi mhsultni rid qilish (3.1-bndg q.) zrur.

7.2. ksiya ishtirkchilrini roytg lish jylrid ksiya Ishtirkchisi nktsini toldirish (3.1-bndg q.) lzim.

7.3. Mhsultni rid qilgn vqtdn bshlb 3 ish kuni mbynid ksiya ishtirkchilrini roytg lish jylrid (3.1-bndg q.) ksiya Tshkiltchisi tklif etgn drhl oynluvchi yutuqlr krtchklridn birini tnlb lish lzim (Ishtirkchi bir dn rid qilgn LG tlvizrig bir dn drhl oynluvchi yutuqlr krtchksini ldi).

4. Drhl oynluvchi yutuqlr krtchksining burchgid jylshgn himya qtlmini ochirish lzim.

Korstilgn hrktlr mlg shirilgnidn song Tshkiltchi yutuqlrni lish trtibi v muddtig binn Ishtirkchig tgishli yutuq brilishini tshkillshtirdi (9-bndg q.).

8. KSIYANING YUTUQLR JMGRMSI:

8.1. ksiyaning yutuqlr jmgrmsi Tshkiltchi hisbidn shkllntirildi. ksiya ishtirkchilridn ksiyad qtnshgnlik uchun tolv undirilmydi.

8.2. Yutuqlr jmgrmsi birinchi, ikkinchi v uchinchi drjli yutuqlrdn tshkil tpdi.

8.3. gr drhl oynluvchi yutuqlr krtchksining himya qtlmi stid SUPERPRIZE blgisi chiqs, und bu blgili supryutuqlr ksiya Ishtirkchisig brildign birinchi drjli yutuqlr tifsig kirdi. gr ksiya Ishtirkchisi 32 duymli LG tlvizri rid qilgn bols v uning drhl oynluvchi yutuqlr krtchksining himya qtlmi stid SUPERPRIZE blgisi chiqs, und bu Ishtirkchi rid qilgn 32 duymli tlvizri ornig 42 duymli LG tlvizri ldi. gr ksiya Ishtirkchisi 42 duymli LG tlvizri rid qilgn bols v uning drhl oynluvchi yutuqlr krtchksining himya qtlmi stid SUPERPRIZE blgisi chiqs, und bu Ishtirkchi rid qilgn 42 duymli tlvizri ornig 47 duymli LG tlvizri ldi. gr ksiya Ishtirkchisi 47, 50, 55 yoki 65 duymli LG tlvizrlridn birini rid qilgn bols v uning drhl oynluvchi yutuqlr krtchksining himya qtlmi stid SUPERPRIZE blgisi chiqs, und bu Ishtirkchi rid qilgn tlvizrig qoshimch rvishd 32 duymli tlvizrni svg siftid qolg kiritdi.

Birinchi drjli yutuqlrg eg drhl oynluvchi yutuqlr krtchklri sni 20 dnni tshkil etdi.

8.4. Ikkinchi drjli yutuqlrg LG uy kinttrlri v LG smrtfnlri kirdi. Ikkinchi drjli yutuqlr drhl oynluvchi yutuqlr krtchksi himya qtlmi stid korstilgn Dom.kinoteatr yoki Smartfon blgilridn birig muvfiq rvishd brildi.

8.5. Uchinchi drjli yutuqlrg chontk ftprintrlri, DVD-plyrlr, USB tir krtlri, 3D-kozynklr, futblklr v ryukzklr kirdi. Uchinchi drjli yutuqlr drhl oynluvchi yutuqlr krtchksi himya qtlmi stid korstilgn quyidgi blgilrdn birig muvfiq rvishd brildi: Karmanniy_fotoprinter, DVDproigrivatel, Kartapamyati, 3D-ochki, Futbolka yoki Ryukzak.

8.6. Svglr ksiya Ishtirkchilrig drhl oynluvchi yutuqlr krtchklrining himya qtlmlri stidgi quyidgi blgilrg muvfiq rvishd brildi:

 

Drhl oynluvchi yutuqlr krtchksi himya qtlmi stidgi blgi

Drhl oynluvchi yutuqlr krtchksi himya qtlmi stidgi blgig ms svg

Drhl oynluvchi yutuqlr krtchklri v svglr miqdri

Dom.kinoteatr

LG uy kinttri

20

Smartphone

LG smrtfni

20

Karmanniy_fotoprinter

LG chontk ftprintri

50

DVD-proigrivatel

LG DVD-plyri

50

Karta_pamyati

LG USB tir krtsi

100

3D-ochki

LG 3D-kozyngi (2 juft)

150

Ryukzak

LG firmsi ryukzgi

4400

Futbolka

LG firmsi futblksi

5000

 

9. YUTUQLRNI LISH TRTIBI V MUDDTLRI:

9.1. Uchinchi drjli yutuqlr ksiya Ishtirkchilrig ksiya ishtirkchilrini roytg lish msus jylrid hch qndy hujjtlrni tqdim qilmgn hld drhl brildi.

9.2. Birinchi v ikkinchi drjli yutuqlrni yutib lgn ksiya Ishtirkchisi Tshkiltchig ozi hqidgi quyidgi mlumtlrni tqdim etishi zrur: F.I.SH., tugilgn snsi, shsini tsdiqlvchi hujjt nmi, uning sriyasi v rqmi, qchn v kim tmnidn brilgni, roytdn otgn jy mnzili/yashsh jyi, tlfn. Shuningdk, Ishtirkchining yonid drhl oynluvchi yutuqlr krtchksi bolishi krk.

9.3. Birinchi drjli yutuqlrni brish shsni tsdiqlvchi hujjt nussi tqdim etilgndn v glib nktsi toldirilgndn kyin 15 ish kuni mbynid mlg shirildi.

9.4. Ikkinchi drjli yutuqlrni brish glib shsini tsdiqlvchi hujjt nussi tqdim etilgndn kyin 7 ish kuni mbynid mlg shirildi.

9.5. Ishtirkchilrg birinchi v ikkinchi drjli yutuqlrni tqdim etish boyich ksiya Tshkiltchisining mjburiyatlri yutuqlrni Ishtirkchig brishi v qbul qilish-tpshirish dlltnmsi imzlngn vqtdn bjrilgn hisblndi.

9.6. Ishtirkchi yutuqlrning butunligi v funksinl yarqliligini uni bvsit qbul qilish vqtid tkshirib lishi shrt. ksiya Ishtirkchilrig yutuqlr brilgndn song yutuqlrd pyd bolgn istlgn shikstlr uchun Tshkiltchi jvbgr ems.

10. UMUMIY QIDLR:

10.1. ksiyad ishtirk etish fkti uning Ishtirkchilrining ksiya shrtlri v uni otkzish trtiblri biln tnishgnliklri v toliq rziliklrini ngltdi.

10.2. ksiya Ishtirkchisi yutuqlr lingn vqtdn lingn yutuqlrg Ozbkistn Rspubliksi qnunchiligid kozd tutilgn brch sliqlrni tolsh mjburiyatini oz zimmsig ldi.

10.3. Tshkiltchi brch yutuqlrning yangiligig kflt brdi. Tqdim etish v brish vqtig brch yutuqlr bkmu-kost, oz vzifsig kor ishltilishg tyyor hltd boldi.

10.4. ksiya Ishtirkchilri yutuqlr qiymtidgi pul ekvivlntini tolb brishni, shuningdk, ulrg yutuq ornig bshq mhsult yoki izmtlrni tqdim qilishni tlb qilishg hqli emslr.

10.5. Tshkiltchi tlb qilib linmgn yutuqlrni ksiya otkzish muddti tuggnidn song oz hishig kor ishltish huquqini ozid qldirdi.

10.6. Tshkiltchi ksiya Ishtirkchilri biln, bhsli vziyatlr pyd bolgn hltlrdn tshqri, yozm muzkrlr lib brmslik yoki bshq lqlrg kirishmslik huquqini ozid qldirdi.

10.7. ksiyad ishtirk etish fkti Ishtirkchilrning ulrning ismlri, fmiliyalri, surtlri v ulr hqidgi bshq mlumtlrdn Tshkiltchi rklm mqsdlrid ksiya Ishtirkchilrining rziligisiz fydlnishi mumkinligi v ulrg qndydir mukft brilishig rziliklrini ngltdi.

10.8. ksiya Tshkiltchisi oz itiyorig kor mzkur Qidlrg istlgn ozgrtish v qoshimchlrni, ldindn Qidlrg kiritgn hld v ushbu ozgrtishlr hqidgi elnni ozgrtishlr kuchg kirgunig qdr 3 (uch) ish kunidn vvl oz syti www.lgblog.uz d eln qilgn hld, kiritish huquqig eg. Tshkiltchi yutuqlr roytini ozgrtirish yoki kngytirish huquqig eg.

11. KSIYA ISHTIRKCHILRINI KSIYANI OTKZISH SHRTLRI, KSIYANI TOTTIB QOYISH YOKI MUDDTIDN LDIN TUGTISH HQID BRDR QILISH TRTIBI

11.1. ksiya ishtirkchilrini uning shrtlri v otkzish trtibi hqid brdr qilish LG Electronics kmpniyasi mhsultlri stilyotgn nuqtlrd trqtildign msus brt mtrillrid rklm mlumtlrini jylshtirish rqli mlg shirildi.

11.2. ksiya hqidgi btfsil mlumt, shuningdk, ksiyad ishtirk etish qidlri ksiya Tshkiltchisining syti www.lgblog.uz d brildi. ksiya hqidgi btfsil mlumtni, shuningdk, 8 800 120 22 22 tlfni rqli hm lish mumkin (Ozbkistnning istlgn hududidn qongirq qilish bpul).

11.3. ksiyani muddtidn ldin tugtish yoki uni otkzish muddtini uzytirish hllrid tgishli mlumtlr www.lgblog.uz sytid brildi.

 

- See more at: http://lgblog.uz/2014/05/19/kattaroq-diagonalda-futbol-ko-ring/#sthash.cLdY1BNt.dpuf
. , 3 ,
 

 
SAYTIMIZNING HURMATLI FOYDALANUVCHILARI VA MEHMONLARI! SIZLAR UCHUN ENDI TELEGRAM DASTURIGA MO'LJALLANGAN SAYTIMIZNING MEDIA KANALI OCHILDI! SAYTIMIZDAGI BARCHA KLIP VA TARONALARNI USHBU KANALIMIZ ORQALI HAM YUKLAB OLISHINGIZ MUMKIN!
USHBU HAVOLAGA BOSING VA JOINNI BOSING


...

.
, Mehmon, .

«     2017    »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

Siz qaysi viloyatdansiz?